Bootcamp session of Feasibility Study, System Analysis & Requirement for CIDB Project

Pada 26 - 28 January 2011, AIST telah mengadakan 'Bootcamp session of Feasibility Study, System Analysis & Requirement for CIDB Project'. Aktiviti kali ini melibatkan 9 orang pekerja AIST dan juga seorang pelajar praktikal.

Tujuan Bootcamp diadakan adalah untuk menyiapkan 'documentation' berkaitan dengan projek CIDB. Seperti yang telah sedia maklum, AIST telah mendapat tender dari CIDB untuk mengkaji, merekabentuk, membangun, mengintegrasi, menguji, dan mentauliah perisian. dan sistem aplikasi serta menyelenggara (dalam tempoh waranti) bagi melaksanakan projek reengineering sistem pendaftaran kontraktor, sistem levi, dan sistem personel binaan.

Program Bootcamp for CIDB ini diadakan di Holiday Inn Melaka selama 3hari 2malam.